Institucionet shtetërore dhe komunale

 • Ministria e Shëndetësisë
 • Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë
 • Ministria e Administratës Publike
 • Qendra Klinike Universitare e Kosovës
 • Spitali Regjional Prizren
 • Spitali Regjional Mitrovicë
 • Spitali Regjional Ferizaj
 • Spitali Regjional Gjilan
 • Spitali Regjional Gjakovë
 • Spitali Regjional Pejë
 • Korporata Energjetike e Kosovës
 • Kuvendi Komunal - Malishevë
 • Agjensioni i Kosovës për Produkte Medicinale
 • Ibër Lepenci Sh.A
 • Universiteti i Prishtinës
 • KRU Radoniqi Sh.A Gjakovë
 • Kostt Sh.A
 • Infrakos Sh.A

Bizneset private dhe organizata jo qeveritare

 • International Medicine Hospital
 • Intermed Eda Sh.P.K
 • Instituti Inkos Sh.A
 • IADK KOSOVA/ Iniciativa për zhvillimin e bujqësisë së Kosovës
 • Pika grumbulluese për Pemë dhe Perime - Agrocelina/ Xërxe
 • MIM Hospital( Mendja e Integruar Medicinale) - Gjakovë
 • KWISER (Kosovo Water Institutional Sector Reform)
 • OJQ - Medika Gjakovë
 • Spitali Amerikan

Na kontaktoni që të mësoni më shumë detaje rreth punës sonë.

Na telefononi

Na Kontaktoni

Ju lutem plotësoni informatat më poshtë për të na kontaktuar.